PROXECTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

PROGRAMA SUBVENCIONADO con cargo á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA do 0,7 % do IRPF 2017 para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social,

xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

(procedemento BS623D do 2018)

Os proxectos desenvolvidos na nosa asociación perseguen un obxectivo xeral común, MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DO ENFERMO DE PARKINSON E DA SÚA CONTORNA, FAMILIARES (coidadores). A través da atención e traballo conxunto dun psicólogo máis un traballador social, cubrimos as súas necesidades biopsicosociales. Ofrecemos información e terapias tanto de grupo como individuais. Atención as persoas novas afectadas pola enfermidade, procuramos a intervención bio-psico- social, valoramos e detectamos necesidades e preocupacións do doente, dende o momento do shock que supón o diagnóstico hasta adaptación á unha posible invalidez. Facemos atención sociofamiliar, e prestamos apoio para la solicitude de axudas e captación de recursos …

PROXECTO:

PARKINSON SEN BARREIRAS

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(procedemento TR352C do 2018)

Esta subvención é cofinanciada Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

O servizo ten como finalidade conseguir a máxima funcionalidade e independencia dos usuarios. Mediante avaliación e estudo de necesidades, traballamos en prol de adaptar a contorna do usuario para manter ou mellorar o desempeño en tódalas áreas da ocupación, nas ABVD e nas AIVD. Ofrecemos orientación para a integración dos doentes de Parkinson e dos seus familiares/coidadores. Promovemos o desenvolvemento ou mantemente de destrezas precisas para o desempeño das diferentes actividades da súa vida diaria, aprendemoslles a facer adaptacións funcionais e a controlar a contorna mantendo así a mellor calidade de vida posible.

PROXECTO:

PARKINSON GLOBAL

PROXECTO SUBVENCIONADO pola DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

(Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra para o ano 2018)

Parkinson Global é un proxecto integral que pretende atacar a enfermidade dende 2 liñas de actuación para a consecución dun mellor estado físico e emocional. O Tai-Chi é unha excelente actividade física cun claro beneficio terapéutico de rehabilitación do MOVEMENTO e apoio á reeducación funcional na enfermidade de Parkinson, xunto coa axuda da logopedia e canto traballamos a estimulación dá VOZ e do aparello bucofonafor. Mobilidade e voz son dous aspectos fundamentais para un mellor estado emocional e físico. Por isto, este proxecto é primordial para acadar unha mellor INTEGRACIÓN SOCIAL das persoas afectadas.

PROXECTO:

FISIOTERAPIA, MEDIO PARA A INTEGRACIÓN SOCIO-FAMILIAR

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(procedemento TR352A do 2017)

A enfermidade de Párkinson é neurodexenerativa e como tal, hai constantes cambios e síntomas que xorden de forma progresiva e inevitable. Moitos síntomas están relacionados coa mobilidade (rixidez, a lentitude, movementos involuntarios ou inestabilidade postural) e ademais cursan con dor. Se constata na bibliografía que isto repercute nun estado emocional alterado que produce mala adaptación social e familiar do doente á contorna. A nosa misión e desenvolver actividades para os doentes e familiares coa finalidade de vivir con normalidade na vida cotiá. Coas actividades tanto individuais como grupais e formativas do fisiterapeuta, melloraremos as complicacións secundarias e a integración social entre outros factores.

PROXECTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

PROGRAMA SUBVENCIONADO con cargo á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA do 0,7 % do IRPF 2017 para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social,

xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

(procedemento BS623D do 2017)

Os proxectos desenvolvidos na nosa asociación perseguen un obxectivo xeral común, MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DO ENFERMO DE PARKINSON E DA SÚA CONTORNA, FAMILIARES (coidadores). A través da atención e traballo conxunto dun psicólogo máis un traballador social, cubrimos as súas necesidades biopsicosociales. Ofrecemos información e terapias tanto de grupo como individuais. Atención as persoas novas afectadas pola enfermidade, procuramos a intervención bio-psico- social, valoramos e detectamos necesidades e preocupacións do doente, dende o momento do shock que supón o diagnóstico hasta adaptación á unha posible invalidez. Facemos atención sociofamiliar, e prestamos apoio para la solicitude de axudas e captación de recursos …