PROXECTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA AFECTADOS POLA ENFERMEDADE DE PARKINSON

xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

PROGRAMA SUBVENCIONADO con cargo á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA do 0,7 % do IRPF 2019 para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social,

(procedemento BS623D do 2019)

Os proxectos desenvolvidos na nosa asociación perseguen un obxectivo xeral común, MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DO ENFERMO DE PARKINSON E DA SÚA CONTORNA, FAMILIARES (coidadores). A través da atención e traballo conxunto dun psicólogo máis un traballador social, cubrimos as súas necesidades biopsicosociales. Ofrecemos información e terapias tanto de grupo como individuais. Atención as persoas novas afectadas pola enfermidade, procuramos a intervención bio-psico- social, valoramos e detectamos necesidades e preocupacións do doente, dende o momento do shock que supón o diagnóstico hasta adaptación á unha posible invalidez. Facemos atención sociofamiliar, e prestamos apoio para la solicitude de axudas e captación de recursos …

PROXECTO:

FREANDO O PARKINSON

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(Subvencións para o fomento do emprego a través de programas de cooperación, en colaboración con entidades sen ánimo de lucro convocatoria do ano 2019 (TR352A))

PROXECTO:

“PARKINSON CANTA 2019”

PROXECTO SUBVENCIONADO polo Concello de Vigo

Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos servizos sociais no ano 2019

PROXECTO:

“PARKINSON GLOBAL 2019” Movemento, voz e integración social

PROXECTO SUBVENCIONADO pola DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

(Subvencións para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude)

Parkinson Global é un proxecto integral que pretende atacar a enfermidade dende 2 liñas de actuación para a consecución dun mellor estado físico e emocional. O Tai-Chi é unha excelente actividade física cun claro beneficio terapéutico de rehabilitación do MOVEMENTO e apoio á reeducación funcional na enfermidade de Parkinson, xunto coa axuda da logopedia e canto traballamos a estimulación dá VOZ e do aparello bucofonafor. Mobilidade e voz son dous aspectos fundamentais para un mellor estado emocional e físico. Por isto, este proxecto é primordial para acadar unha mellor INTEGRACIÓN SOCIAL das persoas afectadas.

PROXECTO:

PARKINSON SEN BARREIRAS

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(procedemento TR352C do 2019)

Esta subvención é cofinanciada Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

Programas de cooperación Garantía Xuvenil 2019 Esta convocatoria forma parte do Programa operativo de emprego xuvenil, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa operativo de emprego xuvenil. Trátase dunha subvención para a contratación de un/unha mozo/a inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, dirixido a mellorar a súa empregabilidade e a súa integración profesional, así como otorgar coñecementos e prácticas específicas sobre esta enfermidade dexenerativa (O Parkinson) . Grazas a esta subvención realizase un servizo a favor de persoas coa enfermidade de Parkinson. O servizo ten como finalidade conseguir a máxima funcionalidade e independencia dos usuarios. Mediante avaliación e estudo de necesidades traballamos en prol de mellorar a súa calidade de vida. A disartria hipocinética é un dos síntomas máis frecuentes na enfermidade de Parkinson, así como a hipofonía, os posibles problemas de disfagia e a alteración da prosodia entre outros.... Co traballo de logopedia logramos que este deterioro non sexa igual, a intención é romper coas barreiras que pon o Parkinson e conseguir a máxima funcionalidade e independencia dos usuarios.

PROXECTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

PROGRAMA SUBVENCIONADO con cargo á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA do 0,7 % do IRPF 2018 para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social,

(procedemento BS623D do 2018)

Os proxectos desenvolvidos na nosa asociación perseguen un obxectivo xeral común, MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DO ENFERMO DE PARKINSON E DA SÚA CONTORNA, FAMILIARES (coidadores). A través da atención e traballo conxunto dun psicólogo máis un traballador social, cubrimos as súas necesidades biopsicosociales. Ofrecemos información e terapias tanto de grupo como individuais. Atención as persoas novas afectadas pola enfermidade, procuramos a intervención bio-psico- social, valoramos e detectamos necesidades e preocupacións do doente, dende o momento do shock que supón o diagnóstico hasta adaptación á unha posible invalidez. Facemos atención sociofamiliar, e prestamos apoio para la solicitude de axudas e captación de recursos …

PROXECTO:

PARKINSON SEN BARREIRAS

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(procedemento TR352C do 2018)

Esta subvención é cofinanciada Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

O servizo ten como finalidade conseguir a máxima funcionalidade e independencia dos usuarios. Mediante avaliación e estudo de necesidades, traballamos en prol de adaptar a contorna do usuario para manter ou mellorar o desempeño en tódalas áreas da ocupación, nas ABVD e nas AIVD. Ofrecemos orientación para a integración dos doentes de Parkinson e dos seus familiares/coidadores. Promovemos o desenvolvemento ou mantemente de destrezas precisas para o desempeño das diferentes actividades da súa vida diaria, aprendemoslles a facer adaptacións funcionais e a controlar a contorna mantendo así a mellor calidade de vida posible.

PROXECTO:

PARKINSON GLOBAL

PROXECTO SUBVENCIONADO pola DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Parkinson Global é un proxecto integral que pretende atacar a enfermidade dende 2 liñas de actuación para a consecución dun mellor estado físico e emocional. O Tai-Chi é unha excelente actividade física cun claro beneficio terapéutico de rehabilitación do MOVEMENTO e apoio á reeducación funcional na enfermidade de Parkinson, xunto coa axuda da logopedia e canto traballamos a estimulación dá VOZ e do aparello bucofonafor. Mobilidade e voz son dous aspectos fundamentais para un mellor estado emocional e físico. Por isto, este proxecto é primordial para acadar unha mellor INTEGRACIÓN SOCIAL das persoas afectadas.

PROXECTO:

FISIOTERAPIA, MEDIO PARA A INTEGRACIÓN SOCIO-FAMILIAR

PROXECTO SUBVENCIONADO pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

(procedemento TR352A do 2017)

A enfermidade de Párkinson é neurodexenerativa e como tal, hai constantes cambios e síntomas que xorden de forma progresiva e inevitable. Moitos síntomas están relacionados coa mobilidade (rixidez, a lentitude, movementos involuntarios ou inestabilidade postural) e ademais cursan con dor. Se constata na bibliografía que isto repercute nun estado emocional alterado que produce mala adaptación social e familiar do doente á contorna. A nosa misión e desenvolver actividades para os doentes e familiares coa finalidade de vivir con normalidade na vida cotiá. Coas actividades tanto individuais como grupais e formativas do fisiterapeuta, melloraremos as complicacións secundarias e a integración social entre outros factores.

PROXECTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

PROGRAMA SUBVENCIONADO con cargo á ASIGNACIÓN TRIBUTARIA do 0,7 % do IRPF 2017 para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social,

xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

(procedemento BS623D do 2017)

Os proxectos desenvolvidos na nosa asociación perseguen un obxectivo xeral común, MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DO ENFERMO DE PARKINSON E DA SÚA CONTORNA, FAMILIARES (coidadores). A través da atención e traballo conxunto dun psicólogo máis un traballador social, cubrimos as súas necesidades biopsicosociales. Ofrecemos información e terapias tanto de grupo como individuais. Atención as persoas novas afectadas pola enfermidade, procuramos a intervención bio-psico- social, valoramos e detectamos necesidades e preocupacións do doente, dende o momento do shock que supón o diagnóstico hasta adaptación á unha posible invalidez. Facemos atención sociofamiliar, e prestamos apoio para la solicitude de axudas e captación de recursos …